Uw persoonlijke coach

Diëtistenpraktijk Eet en Leef

Diëtistenpraktijk Eet en Leef hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals door de diverse verzekeringsmaatschappijen wordt vergoed. Dit is per verzekeringsmaatschappij verschillend. Ik ben aangesloten bij alle verzekeringsmaatschappijen.

 

Het uurtarief ligt tussen de  € 58,00 en € 65,00.

Voor  huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag betaald door de verzekering, ongeacht reisafstand en reistijd.

 

Dieetadvisering is met 3 uur opgenomen in de basisverzekering. Denk hierbij aan uw eigen risico.  Daarnaast zijn  vaak enkele uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. Mocht u meer uren willen afnemen dan vergoed worden door uw verzekeringsmaatschappij dan kan dat tegen het tarief van € 60,00 per uur. (miv 1 jan 2016 € 65,00)


Voor 2015 en 2016 hanteer ik de volgende tijdseenheden:

 

Consultsoort

Tarief/tijdseenheid

Eerste consult

  30-60 minuten + 30 minuten indirect

Vervolgconsult (30 minuten)

  30 minuten + 15 minuten indirect

Vervolgconsult (20 minuten)

  20 minuten + 10 minuten indirect

Kort consult

  15 minuten

Telefonisch kort consult

  15 minuten

E-mail consult

  15 minuten

Huisbezoek eerste consult

  60-90 minuten plus uittoeslag

Huisbezoek vervolgconsult

  30-60 minuten plus uittoeslag

Niet-nagekomen afspraak

€ 15,00 voor een vervolgconsult en                        € 60,00 voor een eerste consult.

 

Als er sprake is van vergoeding door de aanvullende verzekering heeft dit geen invloed op uw verplichte eigen risico.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw (huis)arts soms noodzakelijk. Ik sta in het kwaliteitsregister en ben lid van de DCN en voldoe daarmee aan de criteria die verzekeringbedrijven stellen om te vergoeden.

 

Tarieven